Privacy

Provicom Multimediadiensten, eigenaar van deze website, waarborgt uw privacy zo veel mogelijk. Alle informatie die u ons verstrekt wordt voor zover mogelijk vertrouwelijk behandeld.

Reguliere adverteerders hebben geen inzage in de van u bekende gegevens. Wel maakt Google als externe leverancier gebruik van cookies om tekst-, beeld- en video-advertenties op deze website weer te geven. Met deze zogeheten DART-cookie kan Google advertenties weergeven op basis van informatie over uw bezoek (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) aan deze en andere websites op het internet. Hierdoor worden advertenties geselecteerd over goederen of services waarin u wellicht interesse heeft. Stelt u het niet op prijs dat deze DART-cookie wordt gebruikt, dan kunt u zich afmelden via deze pagina over het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google.

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Wilt u meer informatie over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@provicom.nl of telefoon: 0118-714001.